ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ บ้านสันเหนือ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่