ติดตั้งโรงน้ำดื่่ม ระบบ RO แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน บ้าน แม่ขี้มูก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่