ติดตั้งโรงน้ำดื่ม RO แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน  บ้าน ทุ่งยาว อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่