ติดตั้งถังเก็บน้ำ 700 ลิตรพร้อมปั้มน้ำบ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่