ติดตั้งถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร พร้อม ปั้มน้ำ ลูกค้า บ้านเรือน อ.ลำพูน จ.ลำพูน