ติดตั้งโรงน้ำดื่ม RO แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน  บ้าน ประตูลี้ อ.เมืองลำพูน  จ.ลำพูน