ติดตั้งโรงน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน ระบบ RO บ้านสันหนอง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่