ติดตั้งถังกรอง  ขนาด 60*120 CM. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่