ปรับปรุงโรงน้ำดื่ม แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน ระบบ RO บ้านเหล่าป๋วย อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่