ติดตั้งโรงน้ำดื่มระบบ RO แบบหยอดเหรียญ หน้าตู้ ATM 1 หัวจ่าย กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน   ที่  อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน