ติดตั้งตู้น้ำเย็น ห้าหัวก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ RO กำลังการผลิต 1,200 ลิตร/วัน จำนวน 4 จุด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 แม่อาย จ.เชียงใหม่