ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ บ้านลูกค้า บ้านดงดำ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่