ติตตั้งตู้น้ำเย็น สี่หัวก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำสแตนเลส 3 ท่อคู่ โรงเรียนเมธี วุฒิกร  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน