ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO 50 GPD  ลูกค้า ร้าน BIG BEAR GRILL