ติดตั้งโรงน้ำดื่มเอกชนเครื่องกรองน้ำระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส RO  กำลังการผลิต  24,000 ลิตร / วัน  พร้อมกับระบบน้ำและะไฟฟ้า และทางร้านได้ออกแบบโรงเรือนตาม แบบ อ.ย.ให้กับลูกค้า ที่ น้ำดื่มพารวย วอเตอร์ ดริ้ง อ.หางดง จ.เชียงใหม่