ติดตั้งโรงน้ำดื่มเอกชน   กำลังการผลิต  24,000 ลิตร / วัน  และทางร้านได้ออกแบบโรงเรือนตาม แบบ อ.ย.ให้กับลูกค้า ที่ น้ำดื่มพารวย วอเตอร์ ดริ้ง อ.หางดง จ.เชียงใหม่