ปรับปรุงน้ำดื่มระบบ RO  ปากทางสามัคคี อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่