ติดตั้งถังเก็บน้ำขนาด 2000 ลิตร พร้อมติดตั้ง ถังกรองเหล็กขนาด 40 * 120 CM ร้าน เจ เจ ยางยนต์  อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่