ติดตั้งตู้น้ำเย็น  สี่หัวก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำสแตนเลส 3 ท่อคู่ โรงเรียน อนุบาลแม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง