ติดตั้งถังกรองขนาด 100×150 CM หน้าวาล์ว 3″ บ้านพร้าวหนุ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่