ติดตั้งโรงน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน  ระบบ RO บ้านห้วยริน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่