ติดตั้งโรงน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน ระบบ RO บ้านม่วงม้า ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง