ติดตั้งโรงน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน ระบบ RO ขนาด กำลังการผลิด 3000 ลิตร/ วัน บ้าน ผานกกก  ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่