ติดตั้งโรงน้ำดื่มระบบ RO แบบหยอดเหรียญ หน้าตู้ ATM 1 หัวจ่าย กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน   ที่บ้านไหม้ ต.แม่คะตวน  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน