ติตตั้ง 3 ท่อคู่สแตนเลส พร้อมถังเก็บน้ำ 200 ลิตร ให้กับศูนย์เด็ก  จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบล นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่