ติดตั้งระบบน้ำดื่มโรงเรียน ระบบ Ro กำลังการผลิต 3000 ลิตร / วัน พร้อมระบบจ่ายน้ำดื่ม  โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)   อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่