ติดตั้งระบบน้ำดื่มโรงเรียน ระบบ Ro กำลังการผลิต 3000 ลิตร / วัน พร้อมระบบจ่ายน้ำดื่ม  โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง (ภาวนาภิรัต)   อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่