ติดตั้งระบบน้ำดื่มโรงเรียน ระบบ Ro กำลังการผลิต 3000 ลิตร / วัน พร้อมระบบจ่ายน้ำดื่ม  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม  อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่