โรงน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน  ระบบ RO บ้านหนองแขม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่