ติดตั้งตู้น้ำเย็นสี่หัวก๊อก จำนวน 2 ตู้ โรงเรียนบ้าน นากู ต.แม่สาย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่