ติดตั้งโรงน้ำดื่ม RO บ้านแม่เหมืองหลวง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน