ติดตั้งโรงงานน้ำดื่มชุมชน ระบบRO กำลังการผลิต 6000 ลิตร/วัน ถังเก็บน้ำขนาด 2000 ลิตร  เครื่องกรองน้ำ RO ถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด 2000 ลิตร พร้อม UVฆ่าเชื้อโรค หัวบรรจุถัง หัวบรรจุลัง   ที่ อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่