ติดตั้งหัวบรรจุถัง หัวบรรจุลัง แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน บ้านม่วงม้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่