ติดตั้งถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร พร้อมปั้มน้ำ บ้านลูกค้ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่