ติดตั้งโรงงานน้ำดื่มชุมชน ระบบ RO แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน บ้านห้วยโท้ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่