ติดตั้งถังเก็บน้ำ 2000 พร้อมปั้มน้ำ ถังกรองเหล็กขนาด 40 ×120 CM ร้านไก่แก้ว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่