ติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 120 × 150 CM พร้อมหน้าวาล์ว 4 ” จำนวน 2 จุด บ้านต้นแหนหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่