ติดตั้งถังกรองเหล็กขนาด 40 × 120 CM บ้านลูกค้า อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่