ติดตัั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ  ตลาด บ้านกาด อ.บ้านกาด  จ.เชียงใหม่