ติดตั้งตู้น้ำเย็น 3 หัวก๊อก โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่