ติดตั้งโรงน้ำดื่มชุมชน ระบบRO กำลังการผลิต 3000 ลิตร/วัน ถังเก็บน้ำขนาด 1000 ลิตร พร้อม UVฆ่าเชื้อโรค แบบหยอดเหรียญหน้า โรงเรือน บ้าน บนดอยปงใคร้ อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่