ติิดตั้งถังเก็บน้ำ 1000 ลิตร พร้อมปั้มน้ำ บ้านลูกค้า อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่