ติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม RO กำลังการผลิต 12,000 ลิตร/วัน บ้าน น้ำเกิ้ง เมืองต้นเผิ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว