ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO 3,000 ลิตร/ วัน บริษัท ชิ่งเฟิง อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่