ติดตั้ง ถังแชมเปญ 12 คิว 12 เมตร พร้อมถังกรองเหล็ก ขนาด 100 × 120 CM ลูกค้าอำเภอ สันกำแพง จ.เชียงใหม่