ติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญ พร้อม ตู้เติม เงิน บ้านยางแก้ว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่