ติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญ บ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่