ติตตั้งถังกรอง ขนาด 40 × 120 CM บ้านลูกค้า สันนกแก้ว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่