ติดตั้งตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ 2 ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ สแตนเลส 3 ขั้นตอน โรงพยาบาลเทพรัตนเวชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่