ติดตั้งตู้น้ำเย็น 4 หัวก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำสแตนเลส  3 ขั้นตอน โรงเรียนห้วยน้ำขาว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่